kalender

Bilal Chebaro Photography

Utställningar

Här kan du hitta information om eventuella utställningar:


Just nu ingen pågående utställning,Föreläsningar

Natur 2013 i Vårgårda (2013-07-05)


Under den årliga naturfotofestivalen i Vårgårda, kommer jag att hålla ett bildföredrag med titeln “Små och stora ögonblick”. Föredraget kommer att hållas fredagen den 1 november kl 17.15.


Natur 2013 bjuder på ett fantastiskt program, med föreläsningar, seminarier, en fototävling, produktmässa samt en omfattande bildutställning, där jag kommer att ställa ut lite bilder både i Naturfotograferna /Ns samlingsutställning och separat.


Läs gärna mer på Natur 2013 officiella webbplats http://vgfk.se/festivalen/natur-2013/.

Konstförening?

© Copyright Bilal Chebaro 1994-2014 - All rights reserved.

Follow me on Facebook, Twitter and Instagram